Categorie Inspiratie

Terug naar de basis

“We zijn eerst naar de basis gegaan. Voordat je onderwijs van de toekomst gaat maken, is het essentieel om antwoord te vinden op de vraag: wie is die havoleerling van de toekomst dan? Wat wil hij/zij en wat heeft die leerling van ons als school dan nodig? Om die vragen te vinden, zijn we onder andere aan de slag gegaan met een trendwatcher.” Maaike Oberink, docent geschiedenis Carmel Salland, kijkt positief terug op deze aanpak.

Advanced organizer

“Op dit moment experimenteren we met ‘advance organizing’. Een advanced organizer geeft over een langere termijn de lesdoelen weer. Leerlingen krijgen daarmee inzicht in het proces wat ze moeten doorlopen, zodat ze zelf kunnen aangeven waar ze momenteel ‘staan’ en waar het (nog) naartoe moet”.

Onderwijs dat recht doet aan de havoleerling

“Het lijkt soms wel of de havo een beetje de ‘net-niet-versie’ van het vwo is. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet! Havo-leerlingen hebben wél iets anders nodig, geen vwo-light versie. Aan ons om dat op zo’n manier te doen, dat we recht doen aan de talenten en kwaliteiten van die leerlingen!"

Blijf dicht bij de vraag van leerlingen

Marieke_Maas-Bink
“Samen met enthousiaste collega’s het pad uitzetten, geen opdracht van bovenaf, ruimte om te ontwikkelen én dat te doen zoals wij denken dat nodig is. En dat je daar dan ruimte, tijd en ondersteuning voor krijgt: dat is toch goud?”

Hoe belangrijk vind je het?

“En waar zie je dat aan? Antwoord vinden op die vraag als docent, als team- of schoolleider, als school, én daar dan ook naar handelen: dat komt bij onderwijs-ontwikkeling op allerlei momenten en manieren terug.”

Experiment met formatieve opdrachten

Stef_Kleinlugtenbeld_voor_de_klas
“Havo-leerlingen triggeren me eigenlijk al sinds ik hier begonnen ben. Ik merkte al vrij snel dat lesgeven op de manier zoals ik het geleerd heb, niet altijd werkt. Maar als ik de leerlingen op andere manieren stimuleer, merk ik dat het wél lukt.”

Brede aanpak voor onderwijsontwikkeling

Javier_en_Bert_Marianum
“De meeste collega’s in onze school zijn snel enthousiast als je praat over onderwijsontwikkeling, want we willen eigenlijk allemaal hetzelfde: inspirerend onderwijs geven dat onze leerlingen echt verder brengt. Toch is onderwijs transformeren nog niet zo makkelijk gedaan en doen de meeste mensen toch snel weer wat ze altijd deden. Dat doorbreken en het onderwijs vernieuwen: daar is echt wel wat voor nodig."

Samen ontwikkeling doormaken

Eddy_Held
“Als je echt wat anders wil, in dit geval onderwijs waarbij zowel de leerlingen, de docenten, als de school beter tot hun recht komen, is het essentieel dat die ontwikkeling hoog op de agenda staat. Zowel bij de schoolleiding als de docententeams.”

Twee jaar Havo van de Toekomst

Twee jaar HvdT - 645x405
Twee jaar na de start van het project, dat als doel heeft om het havo-onderwijs te vernieuwen, maken Marjan Weekhout van het Twents Carmel College en programmamanager Arjan van Basten voorzichtig de balans op.