Poster 7 kenmerken van een krachtig curriculum

Hoe zorg je voor onderwijs dat motiverend en leerzaam is? Bepalende factoren hierin zijn het programma met daarin de leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten, oftewel het curriculum. Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Wat maakt dan een curriculum krachtig? Daarover kun je hieronder lezen, in het eerste deel van het artikel ‘7 kenmerken van een krachtig curriculum‘, dat op de site Vernieuwenderwijs staat.

Het curriculum

Hoe zorg je voor onderwijs dat motiverend en leerzaam is? In het onderwijs is er vanuit die vragen steeds meer aandacht voor aspecten als formatief handelenprogrammatisch toetseneigenaarschap van studenten en leerlingen, gepersonaliseerd leren en meer recent ook blended learning. Op scholen en bij opleidingen neemt de aandacht voor een constructieve afstemming tussen de leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing en leeractiviteiten dan ook toe. 

De aspecten vormen een eenheid: het curriculum. Als docent ben je dus eigenlijk altijd bezig met het curriculum: of je nu nieuwe werkvormen inzet, een toets aanpast of vanuit leerdoelen gaat werken.

7 Curriculumprincipes

Hoe zorg je er binnen je vak er voor dat het curriculum leerzaam en motiverend is? En hoe zorg je daar vervolgens binnen de school of opleiding voor? In de afgelopen decennia zijn er verschillende principes van een krachtig curriculum verschenen. Eén van de meest duidelijke en invloedrijke zijn die van Dylan Wiliam (2013).

Hieronder vind je een overzicht van de zeven kernmerken. De toelichting daarop vind je in het hele artikel ‘7 kenmerken van een krachtig curriculum’ op de site Vernieuwenderwijs. Daar vind je ook een poster om op te hangen en over in gesprek te gaan met collega’s!

Meer weten?

Meer informatie over ‘7 kenmerken van een krachtig curriculum’ vind je’ vind je op de site Vernieuwenderwijs.

Gerelateerde artikelen

Meer weten?

Meer informatie over ‘7 kenmerken van een krachtig curriculum’ vind je’ vind je op de site Vernieuwenderwijs.