Blijf dicht bij de vraag van leerlingen

“Ja natuurlijk wil ik hier aan meedoen! Dat was mijn eerste reactie toen ik de uitnodiging kreeg om mee te doen aan Havo van de Toekomst.” Er was geen spoor van twijfel voor Marieke Maas-Bink, ondersteuningscoördinator bij het Corberic, Etty Hillesum. “Samen met enthousiaste collega’s het pad uitzetten, geen opdracht van bovenaf, ruimte om te ontwikkelen én dat te doen zoals wij denken dat nodig is. En dat je daar dan ruimte, tijd en ondersteuning voor krijgt: dat is toch goud?”

Bij elkaar kijken

“Dit schooljaar zijn we bij Etty Hillesum gestart met Havo van de Toekomst. Ons leerteam bestaat uit twee enthousiaste docenten/collega’s van elke locatie: Arjen van Weenum, Bernadette Prangenberg, Rob Wiegman, Karin Top, Geert Groot Koerkamp en Paul Muller. Het was mooi om te merken dat we allemaal echt wat moois willen maken, dat we echt wat anders willen voor de havo. Om daar een helder beeld van te kunnen maken, zijn we eerst bij elkaar op de locatie gaan kijken. We zijn allemaal onderdeel van dezelfde scholengemeenschap, maar door de verschillende varianten onderwijs heeft elke locatie toch een eigen cultuur en dynamiek”.

Beginnen bij de leerlingen

“De eerstvolgende logische stap voor ons allemaal was inzicht krijgen in wat onze leerlingen eigenlijk willen. Dat is wat mij betreft essentieel om onderwijs te kunnen maken waarin alle kinderen een plek kunnen krijgen. Op elke locatie zijn we eerst in gesprek gegaan met een groepje leerlingen, natuurlijk op een manier die bij hen aansluit. Die gesprekken waren heel breed. We vroegen hen bijvoorbeeld naar wat ze leuk vinden, hoe docenten in hun ogen moeten zijn, wat ze willen leren en hoe ze willen leren. Dit was waardevol, want we kregen zulke mooie dingen terug!

Uit die gesprekken bleek dat sommige kinderen zelfstandiger willen kunnen leren, anderen willen meer praktisch ingesteld onderwijs. Kinderen willen graag leerstof dat gekoppeld is aan hun belevingswereld en hun toekomst. Van de cijfers willen ze niet van af, want die geven wel motivatie. Ze willen buiten naar binnen, en een relatie met de wereld om hen heen. Ook vinden ze veiligheid belangrijk en kan de afstemming van de studiebelasting beter; ze ervaren veel stress. Ook gaven ze aan dat ze graag meer keuze willen.”

Ontwikkel met en bevraag alle verschillende lagen zoals de leerlingen, ouders, docenten, scholen en directeuren

Breed draagvlak

“Om te ontdekken of deze thema’s ook breed gedragen worden door meer kinderen, doen we binnenkort een enquête bij alle locaties. Hierin stellen we allerlei vragen over deze thema’s. Ook hebben we een tijd geleden beide directeuren van Etty Hillesum uitgenodigd voor een gesprek. We hebben hen meegenomen in wat we aan het doen zijn en gevraagd of dat in de lijn van de schoolgemeenschap ligt. Hiermee is er draagvlak om dit locatie-overstijgend aan te pakken, in plaats van dat we alleen binnen de locaties moeten blijven ontwikkelen.”

Wereldcafé

“De aankomende maanden gaan we als leerteam samen een aantal scholen bezoeken die het echt anders doen. Ook verwerken we de uitkomsten van de enquête en de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. Deze uitkomsten zijn de input voor het Wereldcafé dat we gaan organiseren. Hiervoor nodigen we natuurlijk leerlingen, leerkrachten, ondersteuning en directeuren uit. Én ook ouders, afstromers, opstromers en oud-leerlingen, want zij kunnen ons als geen ander vertellen wat we al goed doen én wat we anders kunnen doen!

De opbrengst daarvan brengen we volgend schooljaar terug naar de teams. Eigenlijk alleen met de vraag: ‘Als je dit hoort van leerlingen en docenten; welke potentie zien jullie dan én wat zijn jullie wensen?’ Met die input gaan we dan meer concreet mee aan de slag.”

Wanneer is het echt gelukt?

“Als havo-leerlingen gelukkiger en minder gestrest zijn. Als er minder kinderen afstromen of doubleren, en de kinderen meer gemotiveerd blijven om de havo ook af te ronden. Wat ook mooi zou zijn is als er meer variatie is tussen de verschillende stromingen, zodat deze passen bij de behoeften van de verschillende leerlingen.”

Tips voor collega’s

Haar antwoord op mijn vraag of ze nog tips heeft voor collega’s die met een dergelijke ontwikkeling bezig zijn of willen gaan, is heel helder en kort. “Eigenlijk heb ik maar een tip, een die gek genoeg vaak vergeten of overgeslagen wordt: blijf dicht bij de vraag van leerlingen. Ontwikkel met en bevraag alle verschillende lagen zoals de leerlingen, ouders, docenten, scholen en directeuren!”

Meer weten?

Heb je vragen over dit artikel of wil je meer weten over de aanpak of over Havo van de Toekomst?

Gerelateerde artikelen

Meer weten?

Heb je vragen over dit artikel of wil je meer weten over de aanpak of over Havo van de Toekomst?