Leeruitkomsten formuleren: waarom, wat en hoe?

In het hoger onderwijs wordt steeds meer met leeruitkomsten gewerkt. Dit zijn de uitkomsten van het leren oftewel datgene wat studenten dienen aan te tonen aan het einde van een leerperiode. Ze vormen daarmee de stip op de horizon en zo het anker van curriculumontwerp. Een belangrijk iets dus.

Hoe en op basis waarvan formuleer je leeruitkomsten? En hoeveel leeruitkomsten zijn wenselijk? Op Vernieuwenderwijs vind je een uiteenzetting met diverse afwegingen om er mee aan de slag te gaan!

Meer weten?

Meer informatie over leeruitkomsten formuleren vind je vind je op de site Vernieuwenderwijs.

Gerelateerde artikelen

Meer weten?

Meer informatie over leeruitkomsten formuleren vind je vind je op de site Vernieuwenderwijs.